Lakhon Hain Nigahon Mein by Soca Raaja (2019 Bollywood Cover)

Description Lakhon Hain Nigahon Mein by Soca Raja (2019 Bollywood Cover)

Square One by Prince Jp (2019 Chutney Soca)

Description Square One by Prince Jp (2019 Chutney Soca)

Whole Day Whole Night by Vishal Munesar (2019 Chutney Soca)

Description Whole Day Whole Night by Vishal Munesar (2019 Chutney Soca) produced by BKVJ.

Mere Naseeb Mein Tu Hai Ki Nahi by Angela Motie (2019 Bollywood Cover)

Description Mere Naseeb by Angela Motie (2019 Bollywood Cover)

Relive Medley [Sweatbox Riddim] by Devanand Gattoo (2019 Chutney Soca)

Description Relive Medley [Sweatbox Riddim] by Devanand Gattoo (2019 Chutney Soca)

Rodj Dehkila by Shivan R (2019 Traditional Chutney)

Description Rodj Dehkila by Shivan R (2019 Traditional Chutney)

Sugania by Shiva Lakhan (2019 Chutney Soca) Sweat Box Riddim

Description Sugania by Shiva Lakhan (2019 Chutney Soca) Sweat Box Riddim

Chinee Man 2.0 [Sweatbox Riddim] by Daddy Chinee (2019 Chutney Soca)

Description Chinee Man 2.0 [Sweatbox Riddim] by Daddy Chinee (2019 Chutney Soca)

Dhal Belly Indian Remix by G.Von & Vedesh Sookoo (2019 Chutney Soca)

Description Dhal Belly Remix by G.Von & Vedesh Sookoo (2019 Chutney Soca)

Go Na Granga by Mahendra Ramkellawan (2019 Chutney Soca)

Description Go Na Granga by Mahendra Ramkellawan (2019 Chutney Music)